Sponsor & Mentor Usahawan Rakan Niaga Desa (RND)
Broadband Dalam Setiap Mukim & Dearah
 
Konsep CSR dan Perlaksanaan

   Teknologi Jalur Lebar yang mampu dimiliki dan membuka ruang perniagaan kepada penduduk kawasan pedalaman melalui program tajaan dan bimbingan.
Pemusatan Sosio-ekonomi & Teknologi

Kunci Pengerak dan Motivasi
  • Pelbagai penganugerahan daripada SME seperti yang diumumkan oleh Menteri Kewangan Kedua.
  • Sejajar dengan agenda National ICT My ICMS 886
  • Rangsangan positif dari CBC (Cabinet Broadband Comittee),cadangan membina struktur Fiber Optic bernilai RM 15 billion untuk kawasan pedalaman dan RM 50 billion untuk seluruh negara, projek kerjasama dengan Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi Malaysia, pada 10 September 2007
  • Program Latihan Desa ICT bersama Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MeCD).Sumbangan komputer terpakai kepada sekolah-sekolah, sejajar dengan matlamat Kerajaan, projek PINTAR CSR.
Penyatuan Nilai CSR


Pekerja Kami
Kami menyediakan kemudahan dan menggalakkan pekerja kami untuk mempelajari dan menguasai kemahiran baru. Matlamat kami adalah untuk menjadi peneraju dalam bidang niaga yang kami ceburi.
Pelanggan Kami
Hubungan antara GoBroadband dan pelanggan berasaskan pada kuliti kerja, kepakaran, kepercayaan dan kejujuran. Di GoBroadband, kami memastikan kepuasan setiap pelanggan.
Pemegang Saham Kami
Kami memastikan kepuasan setiap Pemegang Saham kami dan berbangga dengan cara kami mengecapinya. Kami menekankan nilai nilai positif dalam menjana perniagaan kami.
Komuniti Sekitar
Kami turut memabantu dalam pembangunan ekonomi dan sosial. kami menerap dan mengadaptasi nilai nilai positif dalam semua urus niaga kami. Kami juga bertanggungjawab memainkan peranan penting pada komuniti dan persekitaran sekeliling kami.
Kekuatan Projek

Penjana Matlamat

Analisis Impak Ekonomi CSR NET (NEI)

Scope of Sustainability Analysis
  • Persekitaran
  • Sosial
  • Ekonomi