PERKHIDMATAN
 

Kami menawarkan perkhidmatan merangkumi:

 

Masalah sambungan Broadband

Virus Berkaitan Broadband

Pemeriksaan Broadband

Pemasangan dan sambungan Broadband

Perkhidmatan Kontraktor TM

TM NEt service contractor

Penyemakan SMS

Pemeriksaan ketersediaan servis secara atas-talian (Online)